Autolekar – Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WR-003. Twoja stacja diagnostyczna w Radomiu!

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autolekar wykonuje dla Państwa przeglądy rejestracyjne, okresowe badania techniczne wszystkich typów pojazdów oraz badania dodatkowe. Korzystamy z urządzeń pomiarowych najwyższej klasy i przechodzimy regularnie szkolenia. Wieloletnie doświadczenie naszej kadry sprawia, że jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług motoryzacyjnych. Do każdego przeglądu okresowego dodajemy prezent w postaci gaśnicy, talonu na myjnię lub zestawu kosmetyków samochodowych!

Stacja Autolekar czynna jest w pon-pt: 7:00-21:00 oraz w soboty: 7:00-15:00.

sprawdzenie ustawienia świateł na stacji diagnostycznej

Okresowe badania techniczne i przeglądy rejestracyjne obejmują samochody

– Osobowe
– Ciężarowe (TIR)
– Motocykle
– Autobusy
– Samochody na gaz
– Przyczepy
– Ciągniki rolnicze

Do każdego przeglądu dajemy prezent do wyboru:
– gaśnicę samochodową z aktualną homologacją
– zimowy płyn do spryskiwaczy
– zestaw kosmetyków samochodowych

Jako Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów mamy uprawnienia do wykonywania okresowych badań technicznych wszystkich typów pojazdów, przeglądów rejestracyjnych oraz szeregu badań dodatkowych, w tym:

– sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczep (zamontowania haka)
– pierwsza rejestracja pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (tzw. badanie techniczne przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
– obsługa pojazdów skierowanych na badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie (np. w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję ze względu na stan techniczny samochodu)
– badania VAT1 dla pojazdów ciężarowych
– wyrób zastępczej tabliczki znamionowej z numerem VIN, po uprzednim dostarczeniu odpowiednich dokumentów z Wydziału Komunikacji

Nasi wykwalifikowani diagności wykonali łącznie już blisko 170 000 badań technicznych oraz przeglądów!

Przeglądy okresowe pojazdów – CENNIK(PDF)

Sposób przeprowadzania badań technicznych – nowe przepisy

Z dniem 8 października 2012 zmieniły się przepisy w związku ze sposobem przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Chodzi tu m.in. o nowy podział usterek i konsekwencje ich wykrycia przez diagnostę. Usterki ujawnione w trakcie przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu zostały podzielone na trzy grupy:

1) usterki drobne – niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu (np. zły stan elementów mocowania koła, brak apteczki lub trójkąta ostrzegawczego, ubytek płynu hamulcowego, uszkodzenie klosza światła cofania),

2) usterki istotne – mogące naruszać bezpieczeństwo pojazdu lub stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników dróg (np. zapowietrzony układ hydrauliczny hamulców, zakleszczanie się hamulców, wartość współczynnika przepuszczania światła dla szyb przednich i przednich bocznych mniejsza niż 70%, pęknięcia lub widoczne odkształcenie zwrotnic albo wahaczy, brak lub niedziałanie świateł mijania),

3) usterki stwarzające zagrożenie – stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym niezależnie od okoliczności (np. zużycie opon poza oznaczenie graniczne, pęknięcie lub odkształcenie osi, brak okładziny lub klocka hamulcowego).

W przypadku, gdy w pojeździe nie stwierdzono żadnych usterek lub stwierdzono tylko drobne, diagnosta uzna, że wynik badania technicznego pojazdu jest pozytywny i zamieści odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Wystawi zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania oraz dokument identyfikacyjny pojazdu (DIP) – w odniesieniu do badania technicznego pojazdu przed jego pierwszą rejestracją na terenie RP. Właściciel pojazdu zostanie poinformowany aby usunął drobne usterki w przypadku ich wykrycia.

Jeżeli w pojeździe zostaną stwierdzone istotne usterki, diagnosta zamieści ich wyliczenie w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu, a wynik badania określi jako negatywny. Poinformuje też właściciela pojazdu o konieczności przeprowadzenia ponownego badania technicznego po usunięciu usterek.

Podobnie będzie, gdy w pojeździe zostaną wykryte usterki stwarzające zagrożenie. Wtedy diagnosta również wystawi zaświadczenie, ale tym razem zatrzyma dowód rejestracyjny i odnotuje to w zaświadczeniu. Zatrzymanie dowodu nastąpi też, gdy cechy identyfikacyjne pojazdu (np. numer VIN) będą niezgodne zdanymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym.

Badanie techniczne pojazdu polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w których stwierdzono usterki dokonuje się po ich usunięciu, w terminie nie dłuższym niż 14 od ich wykrycia na SKP która, te usterki stwierdziła. Po upływie powyższego terminu przewidzianego na usunięcie usterek, konieczne będzie ponowne poddanie pojazdu okresowemu badaniu technicznemu.

 

Rozporządzenie Ministra Transportu z 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2012 r. poz. 996).

© Copyright 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Autolekar facebook